گارانتی

Guarantee

پکیج درب «ورنا» دارای 25 ماه گارانتی و ۱۰ سال خـدمات پـس از فــروش از تاریخ شروع گارانتی سیستم است.

حداکثر زمان رسیدگی به مشکلات و سرویسِ دستگاه توسط کارشناسانِ فنی «ورنا»، ۱۲ساعت اداری پس از اعلام توسط مشتریان است.

در شهرهای فاقد نمایندگی تا ۷۲‌ ساعتِ اداری تیم سرویس از تهران یا نزدیک‌ترین شهر به محل اعزام می‌شوند.

Guarantee

گارانتی

شرایط گارانتی:

۱- کارت گارانتی می‌بایست به مُهر و امضاء نماینده یا تکنسین مجاز شرکت و همچنین امضاء مصرف‌کننده برسد.

۲- نسخه دوم گارانتی می‌بایست حداکثر ظرف مدت ۲۰ روز به شرکت ارسال گردد و تأییدیه گارانتیِ شما منوط به دریافت پیام‌کوتاه از شرکت «ورنا» است.

سامانه پیامکی ورنا: ۵۰۰۰۱۰۷۰۰۵۰۲

۳- هـرگـونه عـامـل فیـزیکـی خارجـی (ضـربـه، آتـش، مـواد شـیمـیایی، نوسـانات غیـر متـعارف بـرق، بـلایای طبـیعی و ریخـتن آب بـر روی قـطعاتِ الکترونیکی) شامل گارانتی نیست.

۴- هرگونه دستـکاری و تعمیر توسط افراد غیر مجاز، دستکاری در برگه گارانتی، خدشه‌دار کردن شماره سریال و هولوگرام، و قطـعات مصـرفی مـاننـد باتری و ریـموت کنـترل شامل گارانتی نیستند.

۵- برای اطلاع از مدت زمان گارانتی Knocked-down kit ورنا [تجهیزات جداگانه از پکیج مانند: یراق‌آلات، موتور و …] به سایت vernadoor.com مراجعه نمایید.

در صورت عقد قرارداد ادواری با شرکت «ورنا» گارانتی طلایی به شما تعلق می‌گیرد. در گارانتیِ طلایی »ورنا« تمامی سرویس‌ها حتی ایاب‌وذهاب و تعویض قطعات به‌صورت رایگان انجام می‌شود.

شرایط گارانتی کل پکیج:

حداکثر زمان رسیدگی به مشکلات و سرویسِ دستگاه توسط کارشناسانِ فنی «ورنا»، ۱۲ساعت اداری پس از اعلام توسط مشتریان است.

در شهرهای فاقد نمایندگی تا ۷۲‌ ساعتِ اداری تیم سرویس از تهران یا نزدیک‌ترین شهر به محل اعزام می‌شوند.


شرایط گارانتی موتورها:

«STC»: دارای ۲سال گارانتیِ تعویض «ورنا» و ۱۰سال خدماتِ پس از فروش

«SOMMER»: دارای یک‌سال گارانتیِ تعویض «ورنا» و ۱۰سال خدماتِ پس از فروش شرکت «معین برق»

«Somfy»: دارای یک‌سال گارانتیِ تعویض «ورنا» و ۵سال خدماتِ پس از فروش

guarantee.mp4

3.mp4

Download Area Find store